Get Adobe Flash player

Świadczymy usługi z zakresu serwisu przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych i przemysłowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

  • Prace konserwacyjne pomp
  • Demontaż/montaż pomp
  • Czyszczenie pomp i przepompowni ścieków
  • Naprawy pomp
  • Udrażnianie rurociągów tłocznych
  • Kontrole instalacji elektrycznych i automatyki
  • Awaryjne przepompowywanie ścieków z użyciem pojazdów ssących lub pomp spalinowych


Wieloletnie doświadczenie w serwisowaniu przepompowni ścieków pozwala na szybkie i sprawne wykonywanie a nabyte doświadczenie niejednokrotnie pozwoliło na uniknięcie większych awarii.

Dla właścicieli przepompowni ścieków proponujemy usługę stałej obsługi przepompowni na podstawie podpisanej Umowy. Obniża to znacząco koszty eksploatacji a przede wszystkim pozwala na uniknięcie kosztownych awarii pomp.Zapraszamy do współpracy !

 

EKO SEWER SYSTEM
ul. Śniegockiego 25a, 52-414 Wrocław

Czyszczenie separatorów i osadników, czyszczenie kanalizacji